Det finns platser kvar på Morgonbönen och Musikgudstjänsten 6 juni. Anmäl dig här.