Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Förtroendevalda

Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som bl a fattar beslut om budgeten.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige som i sin tur utses i direkta kyrkliga val vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

Kyrkorådets arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet och är församlingens personalorgan.

Kyrkorådets begravningsutskott

Kyrkorådets begravningsutskott ansvarsområde är begravnings-verksamheten som finansieras av begravningsavgiften.

Kyrkorådets fastighetsutskott

Fastighetsutskottet bereder ärenden till Kyrkorådet.