Meny

Förtroendevalda

Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som bl a fattar beslut om budgeten.