Foto: Magnus Aronsson/IKON

Någon att prata med

Om du behöver prata med någon eller kanske ta en fika digitalt, kan du ringa en präst eller en diakon. I församlingen finns även familjerådgivare och legitimerade psykoterapeuter som du kan boka en samtalstid med. Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl. 21.00–06.00.

Ibland behöver man någon att tala med. Det kan röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom eller sorg. Särskilt i coronatider är det många är ensamma och kanske oroliga, eller så har man bara jättetråkigt och saknar mänsklig kontakt. Vi inte är längre bort än ett samtal. Ring 08–505 513 00 och fråga efter en präst eller diakon i Sollentuna församling, så pratar vi en stund tillsammans. 

Du kan också boka en längre tid med en diakon, präst, terapeut eller en familjerådgivare. Du kan också anmäla ditt intresse för att delta i en sorgerupp. Välkommen att höra av dig! 

 

Ring jourhavande präst

Akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkans själavård. Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl 21.00–06.00. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Sjukhuskyrkan - ett stöd i livets slutskede

– Vi pratar inte om döden, vi pratar som livet, säger Katharina Wolf Erixon, sjukhusdiakon på Sollentuna sjukhus palliativa avdelningar sedan 1 oktober 2020. Katharina Wolf Erixon samtalar med patienter som vårdas i livets slutskede:

Diakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Präster

I Svenska kyrkan har du alltid möjlighet att prata med en präst. Du kan boka ett samtal med en av församlingens präster här på hemsidan eller också ringa nödnumret 112, om du har ett akut behov av samtal.

Livscentrum

När livet ställer stora krav kan vi ibland behöva någon att tala med.

Sorgegrupper

Vi samtalar om våra erfarenheter om sorg. Du får stöd och redskap att hantera sorgen. Vi har grupper för barn, ungdomar och vuxna.