Foto: Arne Hyckenberg

Någon att tala med

Ibland behöver man någon att tala med. Det kan röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom, sorg. I församlingen finns det familjerådgivare, leg psykoterapeuter, präster och diakoner att kontakta.

Vi anpassar våra verksamheter utifrån rådande rekommendationer.

Läs mer här