Foto: Magnus Aronsson/IKON

Någon att prata med

Om du behöver prata med någon eller kanske ta en fika digitalt, kan du ringa en präst eller en diakon. I församlingen finns även familjerådgivare och legitimerade psykoterapeuter som du kan boka en samtalstid med.

Ibland behöver man någon att tala med. Det kan röra sig om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom eller sorg. Särskilt i coronatider är det många är ensamma och kanske oroliga, eller så har man bara jättetråkigt och saknar mänsklig kontakt. Vi inte är längre bort än ett samtal. Ring 08–505 513 00 och fråga efter en präst eller diakon i Sollentuna församling, så pratar en stund tillsammans. 

Du kan också boka en längre tid med en diakon, präst, terapeut eller en familjerådgivare. Du kan också anmäla ditt intresse för att delta i en sorgrupp. Välkommen att höra av dig! 

Vi anpassar våra verksamheter utifrån rådande rekommendationer.

Läs mer här