Foto: Erik Graver

Anmälan musikgudstjänst

Välkommen på musikgudstjänst söndag 6 maj kl 18.00 i Sollentuna kyrka!

Nytt datum

Fr o m 1 juni ändras restriktionerna om antalet deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till att vi kan vara upp till 50 deltagare om det finns anvisade sittplatser.

Därför har vi flyttat fram återinvigningen av Sollentuna kyrka en vecka, till den 6 juni

Nu öppnar vi åter portarna till Sollentuna kyrka. Det kommer vi att fira på olika sätt söndag den 6 juni. Vi vill särskilt bjuda in dig till musikgudstjänst kl. 18.00. Den kommer att sändas digitalt, men vi hoppas kunna erbjuda dig som får denna inbjudan att vara med på plats i Sollentuna kyrka. Vänligen svara senast tisdag 1 juni hur du önskar delta. Vi återkommer med länk/platsmöjlighet utifrån vad restriktionerna tillåter.

Förklarande text

En bygds historia kretsar nästan alltid kring ortens kyrkor, som ofta brukar vara de äldsta bevarande byggnaderna. Så är det med Sollentuna kyrka som funnits i närmare 900 år. Här har människor haft en nära beröring till viktiga händelser i sina liv som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här har människor firat gudstjänst varje söndag och helg. Under årens lopp har Sollentuna kyrka byggts ut, byggts om och renoverats. Nu öppnar vi åter portarna efter senaste renoveringen där en ny orgel har kommit till. På nytt kommer kyrkan att vara närvarande i människors liv.

Läs gärna mer om kyrkan, historiken, renoveringen och den nya orgeln

Sollentuna kyrka - mer om dess historia och senaste renoveringen

Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Under årens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Senaste renoveringen genomfördes under 2020-2021.

Sollentuna kyrkas historia, så byggdes den.

Här kan du följa Sollentuna kyrkas utveckling från 1000-talet fram till idag. Här hittar du både text och film som beskriver vad som hände under respektive århundrade.

Renoveringen

Här hittar du information och bilder från renoveringen - både själva kyrkan och orgeln.