En grönare kyrka - så arbetar församlingen

Svenska kyrkan i Sollentuna är miljödiplomerad för steg 2 i Svenska kyrkans miljöledningssystem. Arbetet för en grönare kyrka och kyrkogård fortsätter – ett arbete som aldrig tar slut. I början av 2023 görs en extern revision för att så småningom nå steg 3.

Så arbetar vi

Vi arbetar aktivt med en rad aktiviteter för en grönare kyrka och begravningsverksamhet:

  • Vi  firar gudstjänster som uppmärksammar skapelsen och vi arbetar utifrån det hållbara altarbordet.
  • Det kokas soppa av överblivna grönsaker från matbutiker i Sollentuna. Soppan fryses sedan in och delas ut till människor som har svårigheter med att laga mat eller dålig ekonomi.  
  • Utgångspunkten, när vi serverar måltider i samband med verksamheter kyrk-kaffen, personalmöten och sammanträden, är vegetarisk. På konfa/barn/körläger är lunch eller middag vegetarisk. 
  • Begravningsverksamheten dekorerar kapellens altare med material från naturen och egenodlade blommor. Vid odlingen tar man delvis hjälp av kaffesump från Café Blå och annat avfall som vi återvinner.
  • Återtagna gravstenar erbjuds till nya gravrättsinnehavare, vilket innebär att importerade gravstenar inte behövs i lika stor utsträckning. Läs mer här https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/klimatsmarta-kyrkogardar
  • Vi tar vi emot ljuskoppar från värmeljus, ett uppdrag från kommunala omsorgsverksamheten Fuga som skrapar ur stearinen och gör nya ljus. De petar också loss metallplattan som sorteras för sig och aluminiumkoppen för sig. (Ljuskopparna kan lämnas in i alla församlingens kyrkor ink S:t Larsgården.)
  • Vi jobbar aktivt med klimatfasta under ACT Svenska kyrkans fasteaktion, något som innebär klimatfasta och deltagande i Earth Hour.
  • Delar av kyrkogårdarnas ängsmark slås sedan flera år tillbaka med hästdragen slåttermaskin, något som gynnar mångfalden bland ängsblommorna.
  • Vi upplåter betesmark för får.
  • Det finns bikupor på kyrkogårdarna.

MILJÖARBETE MED SIKTE PÅ steg 3

Arbetet med att nå steg 3 påbörjades i början av 2020, strax före corona-pandemin bröt ut. I februari 2021 beslutade Kyrkorådet om församlingens vision och miljöpolicy Läs här och i maj togs beslutet om de övergripande målen som ska leda miljöarbetet till diplomering för fas III. Läs här

Du kan läsa om hur långt vi har kommit här. 

SAMORDNING AV FÖRSAMLINGENS MILJÖARBETE

Fredrik Hamrén, präst i Edsbergskyrkan och Iréne Bond, ledningsadministratör är församlingens miljösamordnare.

Det finns också en referensgrupp som består av Karin Skoog, pedagog i Kummelby kyrka, Wilhelm Landréus, bitr kyrkogårdschef, Silverdals griftegård,  Helena Lundén, vaktmästare i Sollentuna kyrka, Camilla Belusa, kommunikatör som tillsammans med miljösamordnarna driver miljöarbetet.

Sedan finns alla miljömedvetna medarbetare och förtroendevalda som alla gör sitt, för en hållbarare värld.

Frågor om miljöarbetet – kontakta Fredrik eller Iréne

Här kan du läsa mer om de globala målen

Du läsa mer om Sollentuna församlings arbete för en grönare kyrka och miljödiplomeringens steg 1 och steg 2 här

Nu öppnar fyra nya askgravplatser i Sollentuna

I år utökar vi med ytterligare fyra askgravplatser i Sollentuna församling, tre på Silverdals griftegård och en på Sollentuna kyrkogård. Tre av dem är dessutom återvunna kistgravplatser.