Foto: Camilla Belusa

Begravning och kyrkogårdar

Här får du svar på frågor om begravning, kyrkor, kapell.

OBS! På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer Sollentuna församling med omedelbar verkan endast upplåta kistgravplatser åt personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sollentuna kommun (i enlighet med  9 kap. 6 § begravningslagen). Detta gör vi för att säkerställa att vi klarar av att hantera den förväntade ökningen i antalet avlidna kommuninvånare. Anstånd kan komma att beviljas vid synnerliga skäl.

Bokning av begravning/gravsättning

Bokning av begravning och gravsättning av kista

Bokningen är öppen:
Mån 10.00-12.00 samt 13.00-14.30
tis-fre 9.00–12.00 
Tfn: 08-505 514 00
E-post: Sollentuna bokning

Gravsättningar av urna och övriga kyrkogårdsärenden 

Kyrkogårdsexpeditionerna
Måndag, tisdag och torsdag 9.00-11.30 samt 13.00-14.30
Onsdag och fredag 9.00-11.30
Tfn: 08-505 513 16
Susanne Lindqvist, assistent begravningsenheten i Silverdal
E-post: Susanne Lindqvist
Cecilia Jensen, assistent begravningsenheten i Sollentuna
E-post: Cecilia Jensen

 

Aktuellt från Svenska kyrkan Sollentuna