Foto: Södertälje pastorat

Om kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider, personal och kontaktuppgifter

Öppettider expeditionen:

Vi har just nu inga besökstider på vår expedition utan vi tar endast emot telefonsamtal eller bokade besök. 

Öppettider telefon:

Telefonbokning begravningar, gravvisning

Övriga kyrkogårdsfrågor. Exempelvis gravskötsel, gravrättsinnehavare etcetera