Särskild Klockringning i pastoratets kyrkor

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyårsafton kl 18:00-18:10

Ärkebiskopen har tagit initiativ till klockringning i landets alla domkyrkor under nyårsaftonen för att ”minnas dem som har lämnat oss under året som har gått, och för att samla våra tankar och känslor kring det som förenar oss som människor”.

Vi förenas i domkyrkornas klockringning och ringer i kyrkklockorna i Ytterenhörna kyrka, Alla helgons kyrka och S:ta Ragnhilds kyrka. Vi ser tillbaka på ett år där människor drabbats av pandemin på olika sätt. Under klockringningen minns de som avlidit under året och vi ber för alla som är sjuka eller som blivit arbetslösa till följd av pandemin. 

Gud, vår Fader,  Vi minns och ber för alla som lämnat oss. Tack för vad de fått betyda för oss. Vi ber för det nya året om hälsa och välgång åt alla folk. Vi ber om trygghet och försörjning åt varje människa; för kraft och mot åt de svaga; för medkänsla och vishet åt de starka; för en fördjupad solidaritet mellan allt levande. Vi ber, Herre, om din närvaro i varje människas liv. Gud, var med oss under det år som kommer. I Jesu namn. Amen.