En grupp människor sitter i en ring och samtalar.
Foto: Shutterstock

Livsmod, livsglädje, livsmening

Nyhet Publicerad Ändrad

En samtalsgrupp i Enhörna utifrån WHO:s åtta aspekter av existentiell hälsa. Start 16 januari!

 

Fem träffar med lösningsfokuserade samtal där deltagarna kan hitta det som stärker och bygger upp i livet.

Vi använder samtalskort framtagna av Vuxenskolan Västmanland och Cecilia Melder, Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa. 

Max 6 deltagare.

 

När:  Tisdagar 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 12 mars, kl 10.00 alternativt kl 18.30, beroende på vad som passar bäst för deltagarna

Plats: Enhörna församlingshem

 

Samtalsledare: Lena Wiklund, diakon, tel: 08-550 914 94

Anmälan till Expeditionen senast den 9 januari på tel: 08-550 913 50

Vid anmälan, uppge vilken tid som passar dig bäst, kl. 10:00 eller kl. 18:30.