Foto: Jessica Bergkvist

Gravplatser som saknar innehavare

Här finns listor över de gravar som saknar gravrättsinnehavare.

Om en gravrätt står utan en gravrättsinnehavare upphör gravrätten. Det innebär att gravrätten återgår till Kyrkogårdsförvaltningen

Får förvaltningen inte kontakt med någon intressent kan graven komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen och medföra att gravanordningen tas bort.

Vänligen kontakta förvaltningens expedition om ni är anhöriga till någon av gravarna på: 

Tel. 08-550 913 30
måndag-torsdag kl 10:00-14:00
lunchstängt kl 12:00-13:00
fredag kl 09:00-12:00

Kyrkogårdsförvaltningen har enligt begravningslagens anvisning skyltat på gravrätter där gravrättsinnehavare saknas.