Foto: IKON

Enhörna syförening

Välkommen att äta, prata och umgås - och kanske också handarbete lite - tillsammans med oss!

Syföreningen är ett gäng glada damer som samlas i Enhörna församlingshem för att äta, prata och umgås tillsammans.

Trots att det heter syförening är det inte så många som handarbetar längre. Det är den varma gemenskapen som har blivit det viktigaste. Det ger så mycket att ses och få känna att man tillhör ett sammanhang där vi bryr oss om varandra!

Har du lust att vara med? Det skulle vara roligt om du kom och besökte oss någon tisdag eller ta kontakt med diakon anna-karin.johansson@svenskakyrkan.se, tfn 070-575 50 42.

Tid & Plats: Varannan tisdag (jämna veckor) kl 12:00-14:00 i Enhörna församlingshem.
Terminsstart 8 februari 2022.