Svenska kyrkan i Asien

Svenska kyrkan i utlandet återstartar sin verksamhet i Asien. Nya medarbetare är Olof Olsson, kyrkoherde och Marie Olsson, assistent. 

VÅR VERKSAMHET

Olof och Marie kommer att finnas tillgängliga för personer med svenskspråkig identitet, som reser eller bor permanent i delar av Asien.

Hur verksamheten kommer att se ut är i dagsläget inte helt klart. De kommer att vara bosatta i Bangkok, men också resa runt regionen för att bl.a. fira gudstjänst, genomföra dop, finnas tillgängliga för samtal och mycket annat.

Vid dessa resor kommer de också att träffa olika svenska organisationer som ambassader, handelskammaren, SWEA, svenska skolan, svenska företag m.fl.

Olof och Marie ser fram mot ett gott samarbete med er alla som av olika anledningar befinner er i Asien. Dra er inte för att höra av er till dem på någon av nedanstående kontaktvägar.

Närbild på ett kors i olika färger.

Vår verksamhet

Här hittar ni våra kommande aktiviteter för Svenska kyrkan i Asien.