Svenska kyrkan i Asien

Välkommen till Svenska kyrkan i Asien. Vi finns som kyrka för både bofasta svenskar och de som tillfälligt vistas i Asien. Svenska kyrkan i Asien är en mobil kyrka som har sin bas i Bangkok med verksamheter på flera platser i Thailand och övriga Asien.

Vårt uppdrag

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige: att fira gudstjänst, bedriva diakoni, mission och undervisning.

Om du behöver hjälp

Ibland är livet svårt. Men du är inte ensam – du kan få hjälp och stöd.

Platser vi besöker

Svenska kyrkan i Asien är en mobil kyrka som har sin bas i Bangkok med verksamheter på flera platser i Thailand och övriga Asien.

Gudstjänst och andakt

Mitt i storstadens vimmel, långt borta från Sverige kan det vara skönt att få stanna upp en stund för stillhet och eftertanke. Alla är välkomna att fira gudstjänst med oss.

Samtal

Behöver du någon att prata med? Kyrkans personal finns här för dig som behöver prata med någon, det kan vara både små och stora saker. Du vet väl om att prästen har total tystnadsplikt.

En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Dop

Att döpas är att välkomnas in i en ny gemenskap. Det är en gemenskap som sträcker sig genom alla tider och genom kyrkan över hela världen.

Konfirmation

Vi kan i dagsläget inte erbjuda konfirmationsundervisning. I framtiden kommer Svenska kyrkan i Asien att ha en samordnad konfirmationsundervisning i regionen.

Vigsel

Vi kan tyvärr inte erbjuda vigslar i Asien. Ibland kan vi erbjuda en kyrklig välsignelse. Läs mer här.

Närbild på knäppta händer vid en ljusbärare.

Begravning/Minnesstund

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.