Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mogens Amstrup Jacobsen är mobil präst i Asien

Mogens Amstrup Jacobsen besöker regelbundet svenskar bosatta i Asien. Då kan det handla om dop och samtal. En annan viktig uppgift för Mogens är att besöka svenskar i fängelse.

Välkommon att kontakta Mogens Amstrup Jacobsen!

E-post: Mogens Amstrup-Jacobsen
Tel +46 (0)72-505 5724M

Jag får allt fler frågor om själavård

– Svenskar i Asien är glada för att vi kan erbjuda gudstjänst på svenska. Jag får också allt fler förfrågningar om dop, samtal och själavård.

En viktig uppgift för Mogens Amstrup Jacobsen är att besöka svenskar i fängelse. Straffen är ofta långa och fångarna är otroligt glada över besöken, berättar han.

Mogens Amstrup Jacobsen, mobil präst i Asien för Svenska kyrkan i utlandet
Mogens Amstrup Jacobsen, mobil präst i Asien för Svenska kyrkan i utlandet Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

JAG VILL STÄRKA MÄNNISKORS HOPP

– En kvinna jag mötte satt inne för narkotikabrott i 30 år. Första gången vi träffades hade hon redan suttit inne 16 av de 30 år hon dömdes till. Vi var jämngamla och jämförde våra liv. Hon var 31 år när hon greps och kommer att vara 62 när hon blir fri.

–Trots detta närde hon ett hopp. Det kan verka konstigt, men även de livstidsdömda jag möter bär på ett hopp. För mig som präst gäller det att stärka människors hopp.

LOKALA ARBETSGRUPPER HJÄLPER TILL MED GUDSTJÄNSTER

I flera av länderna Mogens Amstrup Jacobsen arbetar i har det bildats små arbetsgrupper som kan hjälpa till med att planera och genomföra gudstjänster på svenska och nå ut till svenskar lokalt. Men de frivilliga medarbetarna kommer och går beroende på hur deras arbetssituation förändras.

I regel besöker Mogens Amstrup Jacobsen varje land och plats två till tre gånger per år. Fokus i hans arbete ligger på Sydkorea, Indien, Japan, Filippinerna och Sri Lanka.

EN UTMANING ATT FÅ KONTINUITET I VERKSAMHETEN

I Japan och Indien är svenskarna väldigt utspridda. Den stora utmaningen är därför att få kontinuitet i verksamheten. 

Svenskar i Asien söker ofta upp en lokal kyrka för sina andliga behov, ofta en anglikansk kyrka, erfar han.

Mogens Amstrup Jacobsen använder sig av resebyråer, grupper på Facebook, lokala svenska/skandinaviska nätverk och mejllistor för att nå ut till svenskar.