Uppsättningen Jesus Christ Superstar, Lundby nya kyrka, 2015.
Foto: Clement McKay

Musik

Vill du sjunga i kör? Eller gå på konsert? Här hittar du konsertprogram samt information om alla körer i Lundby församling och församlingens egen symfoniorkester.

Musiken har en avgörande plats i församlingen. Musik är en självklarhet vid gudstjänster och mässor där den kan förmedla, förstärka, förkunna, fördjupa och försköna såväl det talade som det sjungna ordet, eller vara en ordlös instrumental melodi. Därtill arrangeras konserter i Lundby församling och vi har även flera körer. Välkommen till minnesvärda musikupplevelser i Lundby församling!

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Barnkörer

Musiken har en viktig plats i Svenska kyrkan, så även i Lundby församling. Här finns flera körer för barn.

Sjung i kör och musicera

Vill du börja sjunga i kör på Hisingen? Eller spela i en symfoniorkester? Ta en titt här bland körerna i Lundby och kontakta körledaren!

Lundbysymfonikerna

Lundbysymfonikerna är Lundby församlings egen symfoniorkester. Orkestern framför både rena orkesterproduktioner och andra verk.

Mer information om konserter i Göteborgs kyrkor och musikens plats i Svenska kyrkan

Svenska kyrkans konserter och musikgudstjänster i Göteborg

Kyrkorna fylls av musik under advent och jul och för många är det efterlängtade stunder med julmusik och lucior. Allteftersom smittan ökar och restriktionerna förändras krävs vaccinationspass i fler sammanhang. Följ de senaste åtgärderna på församlingarnas egna hemsidor!

Orkester spelar i en kyrka

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.