Odensvi syförening bjuder på våfflor till förmån för Act!

Jungfru Marie bebådelsedag, söndag den 26 mars.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer
och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdomförtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. 

Kl 18.00 Gudstjänst i Dybecksgården i Odensvi.
Präst Christer Björk och musiker Lennart Ögren.
Efter gudstjänsten serverar Odensvi syförening våfflor.
Dagens kollekt insamlas till förmån för ACT Svenska kyrkan.