Foto: Kinds pastorat

Gravsäkerheten

på kyrkogårdarna i pastoratet ses över.

Just nu håller Kyrkogårdsförvaltningen på att se över alla gravar
och gravsäkerheten på kyrkogårdarna i pastoratet.

Det innebär bl. a. att gravstenar undersöks och om de bedöms sitta fast för dåligt läggs de ned och gravrättsinnehavarna underrättas.

Vid frågor kontakta: 0325-61 20 00