Gällivare kyrkogård
Foto: David Larsson

Viktig information till gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu pågår ett arbete med att provtrycka gravstenar på kyrkogårdarna inom Gällivare-Malmbergets pastorat.

Efter att det skett ett antal olyckor med gravstenar som fallit omkull och skadat människor på kyrkogårdar runt om i landet, varav en med dödlig utgång är det numera lag på att gravstenar skall provtryckas. Provtryckning ska ske vart femte år. En säker gravsten ska stå emot minst 35 kg tryck från såväl fram- som baksida. Efter belastningen ska stenen återgå till lodrätt läge eller den lutning den hade före provet.

Just nu pågår ett arbete med att provtrycka gravstenar på kyrkogårdarna inom Gällivare-Malmbergets pastorat. De gravstenar som inte klarar av ett tryck på 35 kilo säkras med en påle som drivs ner i marken bakom stenen, dessutom spänns ett band runt stenen och pålen. För de gravstenar som inte klarar kraven kommer information skickas till gravrättsinnehavarna och åtgärder måste vidtas.

Har du frågor kring din gravsten eller vårt arbete med
gravstenssäkring kontakta Lars Sjöström, tel. 0970-755 48