Gällivare kyrka
Foto: David Larsson

Musik

Musiken är en viktig del i församlingens verksamhet och gudstjänstliv.

Konsert i Gällivare kyrka

Gå på konsert

Här presenteras kommande konserter och musikgudstjänster

Sjung i kör

Körerna har en viktig uppgift i församlingens gudstjänstliv. Sång och musik gör budskapet om Kristus ännu tydligare och lyfter gudstjänsten ytterligare. Längtar du efter att sjunga i kör? Tveka inte att kontakta oss.

Sámegiel sálbmalávlun / Sámegiel sálmmalávllom / Samisk psalmsång

Sálbmalávlun davvisámegillii, julevsámegillii dahje iežá sámegillii. Sálmmalávllom nuorttasámegiellaj, julevsámegiellaj jali ietjá sámegiellaj. Psalmsång på nordsamiska, lulesamiska eller andra samiska språk.

Våra musiker