Beställning av minnestelegram

När du beställt telegrammet via formuläret nedan gör du inbetalningen av gåvan till bankgiro 339-1323 eller swish 123 039 74 14. Märk inbetalningen med "Telegram och ditt namn", till exempel "Telegram Sven Svensson". När inbetalningen kommit till oss skriver vi ut telegrammet. OBS! Telegrammen handläggs endast under ordinarie arbetstid.

 

Förslag på verser:

 1. Sov i ro där björkar susa.
  Sov i ro där tallar stå.
  Sov i ro där sol så fager,
  blickar ner från himmel blå.
 2. En gång blir allting stilla,
  en gång får allting ro.
  En gång får själen vila
  och i evigheten bo.
 3. Minnen som rör vid vårt hjärta
  går aldrig förlorade.
 4. Du funnit vila
  Du funnit frid
  men lämnat hjärtan
  som saknar Dig.
 5. Du somnade stilla när färden var slut
  från allt vad Du strävat Du nu vilar ut.
  I ljusaste minnet hos oss skall Du bo.
  Vi önskar Dig innerligt vila i ro.
 6. Varmt var Ditt hjärta,
  glatt var Ditt sinne.
  Ljust och soligt
  lyser Ditt minne.
 7. Vi binder en krans av minnen,
  de vackraste och finaste vi har.
  Vi vet att de aldrig vissnar,
  hos oss finns Du alltid kvar.
 8. Det finns en blomma vit som snö,
  den kan ej vissna, den kan ej dö.
  Den blomman känner ni igen,
  äkta vänskap heter den.
 9. Det kom en ängel till Din säng
  att följa Dig till evighetens äng.
  Han ömt och varsamt tog Din hand
  och löste jordelivets sista band.
  Din trötta kropp han slöt i famn,
  för resan till Din sista hamn.
  Han log så milt och lyfte Dig till ljuset.
 10. En ros fäller sakta bladen.
    Ett ljus brinner stilla ut.
    En flämtande livslåga slocknar:
    En arbetsfylld levnad är slut.

Du kan beställa minnestelegram genom att fylla i formuläret nedan.

Nedan anger du vilket betalningssätt du vill använda.Vill du betala med bankgiro tänk då på att betalningen vanligtvis tar ungefär tre (3) bankdagar innan vi har det hos oss.