Foto: pixavay.com

Mötesplatser

Välkommen till våra olika verksamheter.

Barn, förälder & familj

Välkommen till vår verksamhet för dig barn, förälder och familj.

Unga

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Vuxna

I våra församlingar har vi olika slags öppna mötesplatser. Vi umgås, pratar om stort och smått, deltar i någon aktivitet, blir inspirerade av spännande gäster eller kulturinslag.