Foto: Thomas Ekelund /IKON

Verksamhetsråd

Vill du påverka och hjälpa till? Vill du också vara med och planera den kyrkliga verksamheten där du bor?Välkommen in i verksamhetsrådet!

Vilka är verksamhetsrådets uppgifter?

Verksamhetsrådet planerar tillsammans (anställda och församlingsmedlemmar) den kyrkliga verksamheten. Vi utgår ifrån behovet i just din by/ort, när vi upprättar terminsplaneringen.

Vilka får vara med i rådet?

Alla som är intresserad av kyrkans arbete är välkomna att vara med och påverka innehållet. Det sker inga personval och antalet deltagare är obegränsat. Däremot finns ett minimiantal på 5 personer för att gruppen ska vara dynamisk och kreativ. Någon av kyrkans anställda sammankallar och leder mötet.

Var finns verksamhetsråd i dag?

Hakkas, Nattavaara och Ullatti. Successivt startas fler, målet är att varje by/ort har ett eget verksamhetsråd. Kontakta oss om Ni vill veta mer.

Rådets mål

  • Att skapa mötesplatser för samtal om livet och tron på Kristus, fördjupning och ökade kunskaper.
  • Att utveckla den kyrkliga verksamheten lokalt.
  • Att öka de ideella engagemanget för Svenska kyrkan både lokalt och globalt.
  • Att utöka samverkan med andra organisationer, myndigheter och föreningar.
  •  Att kyrkans verksamheter präglas av gemenskap, tröst, hopp och glädje.

 

 

Du behövs! Vill du vara med och hjälpa till?

Just nu finns följande uppdrag för dig som vill engagera dig ideellt.

  • Kökssysslor - mat, mingel, mässa
  • Bakning - till kyrkkaffet
  • Insamling - till kyrkans internationella projekt.