Foto: IKON

Livets högtider

Dop, konfirmation, bröllop och begravning. Kyrkan finns med i alla livets olika skeden.

Dop

Ett barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som än händer.

Konfirmation

Konfirmation

Vem är jag och vem vill jag vara? vad är egentligen viktigt i livet? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag.

Vigsel

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.