Foto: Madelen Zander /IKON

Diakoni

Omsorg om och kärlek till medmänniskan

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt präglar diakonins uppgift. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

I våra församlingar finns personal som arbetar inom den diakonala verksamheten, vilket innebär ett särskilt ansvar för kyrkans sociala arbete.

Delta gärna i någon av våra verksamheter eller kontakta oss för ett samtal.