Digitala gudstjänster och andakter

Här samlar vi länkar till de digitala gudstjänster och andakter som vi producerar för webben.

Månsken över Gällivare kyrka

Julotta från Gällivare kyrka

Julotta från Gällivare kyrka med kyrkoherde Anders Bondesson, Gällivare kyrkokör och David Larsson

Högmässa på första söndagen i advent

Högmässa på första söndagen i advent från Allhelgonakyrkan i Malmberget med kyrkoherde Anders Bondesson och Gällivare kyrkokör under ledning av David Larsson

Konfirmation med mässa

Konfirmation med mässa från Allhelgonakyrkan i Malmberget

Högmässa på Den helige Johannes Döparens dag

Högmässa på Den helige Johannes Döparens dag från Allhelgonakyrkan i Malmberget med kyrkoherde Anders Bondesson

Gudstjänst på tredje söndagen efter trefaldighet

Gudstjänst på tredje söndagen efter trefaldighet från Allhelgonakyrkan i Malmberget med församlingsassistent Tomas Åberg

Gudstjänst på andra söndagen efter trefaldighet

Gudstjänst på andra söndagen efter trefaldighet från Allhelgonakyrkan i Malmberget med kyrkoherde Anders Bondesson