Nikkaluokta kapell
Foto: David Larsson

Kyrkor och kapell

Gällivare församling omfattar hela Gällivare kommun, landets tredje största till ytan. Våra kyrkor finns på många platser både i centralorten och långt från den.

I tätorterna

I Gällivare och Malmberget finns respektive församlings huvudkyrka och i Gällivare dessutom den gamla kyrkan från mitten av 1700-talet. Mellan orterna finns dessutom ett begravningskapell och även Koskullskulle har en gudstjänstlokal.

Månsken över Gällivare kyrka

Gällivare kyrka

Gällivare kyrka ligger centralt i Gällivare tätort och är huvudkyrkan i Gällivare församling

Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan i Malmberget Stenkyrka med träinredning. Invigd Alla helgons dag 1944. Flyttad till nuvarande plats 1974. Malmbergets församlings enda kyrka.

Gällivare gamla kyrka

Gällivare gamla kyrka

Lappkyrkan eller Ettöreskyrkan, Gällivare gamla kyrka vid Vassara älv har många namn. Kyrkan används för dop, vigslar och andakter under tre sommarmånader varje år.

I de större byarna

Omkring fem till sex mil utanför centralorten finns flera tätorter och större byar med kyrkor där gudstjänst firas regelbundet.

Hakkas kyrka

Hakkas kyrka

I Hakkas fem mil sydost om Gällivare invigdes en ny kyrka 1956.

Ullatti kyrka

Ullatti kyrka

I Ullatti sex mil öster om Gällivare finns en träkyrka från 1957.

Nilivaara kyrka

Nilivaara kyrka

Nilivaara i pastoratets nordöstra del sex mil från Gällivare har en träkyrka från 1945.

Soutojärvi kyrka

Soutojärvi kyrka

I Skaulo fem mil norr om Gällivare finns en kyrka från 1963 för byarna Puoltikasvaara, Skaulo och Moskojärvi.

I mindre byar

I pastoratets ytterkanter långt bort från centralorten, dels längst i sydost och dels i fjällen, finns ytterligare kyrkor och kapell där gudstjänst firas mer sällan.

Pålkems kyrka

Pålkems kyrka

I pastoratets allra sydostligaste del elva mil från Gällivare ligger den äldsta kyrkan utanför centralorten.

Kaitumkapellet

Kaitumkapellet

Kapellet byggdes till minne av Dag Hammarskjöld som då och då vistades i Gällivare fjällvärld.

Nikkaluokta kapell

Nikkaluokta kapell

Nikkaluokta vid Kebnekaisemassivets fot utgör en nordlig utpost i pastoratet med det lilla röda kapellet från 1942.

Ritjems kapell

Ritjem kapell

Långt in i högfjällskedjan med utsikt mot det mäktiga fjället Akka i Stora Sjöfallets nationalpark ligger sedan 1988 pastoratets västligaste kapell.