Illustration/målning av pingstduva
Foto: iStock

Annandag Pingst

Välkommen att fira Högmässa med körsång och kyrklunch måndag 20 maj kl 11.00

Annandag Pingst mån 20 maj

Högmässa i Årsta kyrkakl 11.00

Marie Rehnstam, präst
David Åberg, Eva Tengelin, musiker
Ceciliakören och Årstakören, sång
Efter högmässan serveras kyrklunch. 
Välkommen!

Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.