S:t Mary

en språngbräda till ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart liv - på insidan och utsidan
S:t Mary är en innovativ social verksamhet inom Svenska kyrkan med målet att fungera som en språngbräda till ett hållbart arbetsliv för dem av oss som av olika anledningar står utanför. Arbetet har utvecklats från lokala initiativ till ett idag växande nationellt nätverk. S:t Mary på Ekerö består i nuläget av en syverkstad där vi jobbar med språkpraktik och arbetsträning. 

Inte vilka produkter som helst
Den gemensamma kollektionen är producerad i Sverige, inom diakonal verksamhet,
och bär omtanke om både människa och planet. Materialen är återbrukade och utvalda för att hålla under lång tid. På Ekerö samlar vi in jeans och skjortor och på andra orter tas ljusstumpar till vara och blir nya produkter. Alla intäkter återinvesteras i verksamheten.

Här finns S:t Mary verksamheter
För närvarande finns S:t Mary verksamheter i följande församlingar/pastorat: Linde bergslag församling (café, ljus-och syverkstad), Piteå församling (café, ljus- och syverkstad), By Folkärna pastorat (Syverkstad), Mora församling (Skolcaféer, träverkstad), Köpings pastorat (syverkstad under uppstart), Tjörn församling (second hand under uppstart), Ekerö pastorat (syverkstad). Fler församlingar och pastorat är på ingång, intresset växer.

S:t Marys gemensamma kollektion

S:t Marys gemensamma kollektion
Foto: Magnus Aronson

MARY- metoden

Mary är en metod som tagits fram i syfte att kvalitetssäkra arbetsträning, rehabilitering och praktik. Metoden fokuserar på att ta vara på individens egna förmågor till ökad egenmakt, delaktighet och ansvar. Mary står för:

M meningsfullhet
A  arbetsgemenskap
R  rehabilitering
Y  yrkesstolthet

Metoden används idag för arbetsträning inom fler verksamhetsområden runt om i landet. Läs mer här.

 

Foto: Magnus Aronson

Här hittar du oss och våra produkter:

Vår syverkstad finns i Ekebyhovskyrkans lokaler och våra produkter finns att köpa i:

Ekebyhovskyrkans reception
Björkuddsvägen 2, Ekerö
tel 08-560 387 00

Manickas bod
Jungfrusundsvägen 2, Ekerö
tel 08-560 354 90

Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson
Foto: Magnus Aronson

Vill du komma i kontakt med oss?

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

EKERÖ PASTORAT

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare