Foto: Magnus Aronsson

S:t Mary

en språngbräda till ett hållbart arbetsliv

S:t Mary Remake är en nystartad innovativ social verksamhet inom Svenska kyrkan, Ekerö pastorat. I vår syverkstad jobbar vi med språkpraktik och arbetsträning. 

Vårt mål är att fungera som en språngbräda till ett hållbart arbetsliv för dem av oss som av olika anledningar står utanför. Skänkta jeans, skjortor och tyger tas till vara och blir nya produkter. Alla intäkter återinvesteras i verksamheten.

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara strategier är vårt signum.

Foto: Magnus Aronson

MARY- metoden

S:t Mary är en metod som tagits fram i syfte att kvalitetssäkra arbetsträning, rehabilitering och praktik. Metoden fokuserar på att ta vara på individens egna förmågor till ökad egenmakt, delaktighet och ansvar. Mary står för:

M meningsfullhet
A  arbetsgemenskap
R  rehabilitering
Y  yrkesstolthet

Metoden används idag för arbetsträning inom fler verksamhetsområden runt om i landet. Läs mer här.

 

Informationsbroschyrerna finns som pdf:er nedan.
Foto: Magnus Aronson

Här hittar du oss och våra produkter:

Vår syverkstad finns i Ekebyhovskyrkans lokaler och våra produkter finns att köpa i:

Ekebyhovskyrkans reception
Björkuddsvägen 2, Ekerö
tel 08-560 387 00

Manickas bod
Jungfrusundsvägen 2, Ekerö
tel 08-560 354 90

Foto: Magnus Aronsson
Foto: Magnus Aronsson
Foto: Magnus Aronson

Vill du komma i kontakt med oss?

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Ekerö pastorat

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare