Våra verksamheter

Vill du pilgrimsvandra, leka med andra små i öppna förskolan eller gå på konsert? Prata om livet och gå i kyrkan? Undrar du ibland om du vill för mycket? Här finns det utrymme för verksamhet och vila, samtal och reflektion.

Barn & familj

I Ekerö pastorat finns olika aktiviteter för barn och familjer. För oss är barnen oerhört viktiga och vi välkomnar alla stora och små att vara med i våra verksamheter. 

Körer

Ge röst åt glädjen och sorgen! Välkommen att sjunga i någon av pastoratets alla körer! Här finns bland annat kyrkokörer, barnkörer, gospelkör och kör för daglediga. 

Musik & evenemang

Toner utmed tusenåriga valv!

Gudstjänster

Varmt välkommen till våra gudstjänster. Se kalendern här på hemsidan för kyrka och tid.

Kyrkornas Second Hand

Ett samarbete mellan kyrkorna på Mälaröarna!

Dop

Dopet, en början på något nytt i livet oavsett om det är barn eller vuxna som döps. Välkommen att boka dop i Ekerö pastorat.

Konfirmation

Konfa 2022/23

Vigsel

Att vigas är att välja varandra, inför oss själva, varandra och hela världen. Välkommen att boka vigsel i Ekerö pastorat!

Begravning

Under begravningsgudstjänsten får släkt och vänner utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har dött. Välkommen att boka begravning i Ekerö pastorat.