All personal

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Ekerö pastorat

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare

Annika Åkerlund

Annika Åkerlund

Ekerö pastorat

Diakoniassistent, Diakon

Mer om Annika Åkerlund

annika.s.akerlund@svenskakyrkan.se #diakoniassistent

Natalia Araya

Natalia Araya

Ekerö pastorat

Präst

Mer om Natalia Araya

natalia.araya@svenskakyrkan.se #Präst