EKERÖ PASTORAT

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon: +46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans förskola

En förskola i anslutning till Ekebyhovskyrkan

SEDAN 2003 BEDRIVER Ekerö pastorat en förskola i samarbete med Ekerö kommun. Verksamheten är indelad i två avdelningar i anslutning till Ekebyhovskyrkan. Vi har tillgång till utrymmen för bl a ”lek och rörelse”, sångsamling och avslutningar i kyrkans lokaler. Vår kyrkliga anknytning ska vara så öppen och inkluderande att alla barn och vuxna, oavsett livsåskådning, ska känna sig bekväma och välkomna. 

FÖRSKOLAN LIGGER I en lugn och vacker miljö med en stor gård och närhet till skog. På förskolan arbetar fyra förskollärare, tre barnskötare och en förskolechef. Avdelningarna har åldersintegrerade grupper för barn i åldrarna 1–5 år med 17 barn på varje avdelning. 

KYRKANS FÖRSKOLA SKA vara en lugn och trygg förskola, där lyhördhet och öppenhet råder för alla barn och vuxna. Det förstärkta uppdraget i Lpfö 98/10 och kommunens mål ligger som grund i det vardagliga arbetet, och tillsammans med barnen utforskar vi naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

Antal platser: Cirka 34 st.
Förskolechef: Sarah Sjöswärd, 08-560 387 31,
Sarah Sjöswärd

Anmälan: Via kommunens kösystem.
Adress: Björkuddsvägen 2, 178 34 Ekerö.  

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter
både i planerad miljö och i naturmiljö.

Utemiljö

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler                            

(Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Utveckling och lärande - individ och samspel

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

(Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Utveckling och lärande - bygg och konstruktion

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

(Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Utveckling och lärande - motorik och kroppsuppfattning

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

(Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Utveckling och lärande - rum, form, läge

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

(Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Utveckling och lärande - skapande

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Läroplan för förskolan Lpfö 98/16)

Anställda Kyrkans förskola

Fr v: Lisa Lindqvist, Anna Johansson, Helga Rudhe, Sandra Galic Linderson, Jenny Dieters, Emma Degerman, Sarah Sjöswärd, Manar Pallander, Karin Lindqvist, Therese Palmqvist

Bild: Christin Sagnér
Sarah Sjöswärd

Sarah Sjöswärd

Ekerö pastorat

Förskolechef

Direkt: 08-560 387 31

Mer om Sarah Sjöswärd…

sarah.sjosward@svenskakyrkan.se #Förskolechef