Foto: Stefan Christophs

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om våra fem kyrkogårdar i Ekerö pastorat. Vi ansvarar för begravningsverksamheten för alla - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Skriften Om begravning

Om begravning - utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Skriften ”Om begravning” är utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och berättar hur begravning fungerar i Sverige. Skriften finns på olika språk. Här kan du läsa mer på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida

Vår vision är att vara en naturlig mötesplats med fokus på livskraft, meningsfullhet och medskapande. Genom att skapa mötesplatser för olika målgrupper, fokusera på liv och tillväxt. Ge kvalitetstid till våra besökare och få dem att må bra, även i svåra stunder. Skapa en rofylld miljö och ge livet en mening och livskvalitet.

Mål & Vision Kyrkogårdsförvaltningen, Ekerö pastorat

GDPR Begravningsverksamheten

Vill du få information om hur Ekerö pastorats begravningsverksamhet hanterar dina personuppgifter, läs mer här: 

Behandling av personuppgifter begravningsverksamheten Ekerö pastorat