Ekerö hembygdsgård
Foto: Ekerö pastorat

Våra kyrkor och lokaler

Ekerö pastorat har fyra medeltida kyrkor och en modern kyrka. Dessutom finns inom pastoratet Ansgarskapellet på Björkö/Birka samt Drottningholms slottskapell. I anslutning till kyrkorna finns lokaler att hyra.

I samband med dop, bröllop eller begravning är de tillgängliga för alla, medan det för några finns krav på hemvist i pastoratet för övrig uthyrning. 

Vi hyr inte ut till:
•    Fester som anordnas för personer under 30 år.
•    Till verksamhet som strider mot kyrkans budskap eller värderingar.
•    Till politiska partier och förbehåller oss rätten att pröva uthyrning i andra enskilda fall.

Kyrkor

Ekerö kyrka

Kyrkan är belägen vid Ekeröfjärdens norra strand nära den branta strandsluttningen. Den är församlingens huvudkyrka. Kyrkan byggdes under sent 1100-tal som gårdskyrka till Askanäs.

Ekebyhovskyrkan

Ekebyhovskyrkan

Möjligheternas hus. Ekebyhovskyrkan ligger nära Ekerö centrum och är en modern kyrka byggd 1980. Här finns förutom själva kyrkorummet även pastoratets expedition, barn- och ungdomsverksamhet, heltidsförskola och kyrkogårdsförvaltning.

Adelsö kyrka

Adelsö kyrka ligger drygt 40 kilometer från Stockholm. Adelsö kyrka har rötter från tidigt 1100-tal.

Munsö kyrka

Munsö kyrka är belägen på den norra delen av Munsö. Kyrkan byggdes förmodligen som gårds- och försvarskyrka åt ärkebiskopen i Uppsala, enligt påvligt brev år 1185.

Lovö kyrka

Lovö kyrka är belägen mitt på Lovön. Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä.

Drottningholms slottskyrka

Drottningholms slottskyrka

Drottningholms slottskyrka ligger i direkt anslutning till Drottningholms slott. Kyrkan tillhör hovförvaltningen och lyder under hovförsamlingen. Lovö församling firar gudstjänst/dop/vigsel i slottskyrkan sista söndagen varje månad då alla är välkomna. Övriga tider bokas via slottsförvaltningen.

Ansgarskapellet

Ansgarskapellet förvaltas av en stiftelse. Ekerö pastorat ansvarar för skötseln och varje sommar bedrivs här sommarkyrka med Adelsö-Munsö församling som ansvarig. Kapellet byggdes till hundraårsjubileet efter resningen av Ansgarsmonumentet och till 1100-årsminnet av Ansgars ankomst till Birka. 1930 invigdes kapellet av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Församlingsgårdar och hembygdsgårdar

Ekerö hembygdsgård

Ekerö Hembygdsgård

Ekerö Hembygdsgård ligger på ca en halv kilometers avstånd från Ekerö kyrka. Förutom församlingens egna verksamheter har också Ekerö-Munsö hembygdsförening sina lokaler och utställning i huset.

Klockargården

Klockargården, Lovö

Klockargården, Lovö församlings sockenstuga, är vackert belägen alldeles intill Lovö kyrka.

Kyrkstugan

Liten samlingsplats nära Ekerö kyrka.

Munsö församlingsgård

Mycket av Adelsö-Munsö församlings verksamhet sker i Munsö Församlingsgård, några hundra meter från Munsö kyrka.