Foto: Stefan Christophs

Om Ekerö pastorat

Ekerö pastorat

Kontrakt: Birka kontrakt (där också Färingsö, Västerled och Bromma församlingar ingår.)
Stift: Stockholms stift.
Kommun: Ekerö kommun (i Ekerö kommun finns också Färingsö församling med 6 037 medlemmar som inte ingår i pastoratet.)
Medlemmar i pastoratet: 17 674 invånare, varav 12 424 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Ekerö församling: 15 024 invånare, varav 10 545 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Adelsö-Munsö församling:  1 670 invånare, varav 1 225 tillhör Svenska Kyrkan (73 procent).
Lovö församling: 980 invånare, varav 654 tillhör Svenska Kyrkan (67 procent).