Foto: Stefan Christophs

Om Ekerö pastorat

Ekerö pastorat

Kontrakt: Birka kontrakt (där också Färingsö, Västerled och Bromma församlingar ingår.)
Stift: Stockholms stift.
Kommun: Ekerö kommun (i Ekerö kommun finns också Färingsö församling med 6 037 medlemmar som inte ingår i pastoratet.)
Medlemmar i pastoratet: 17 674 invånare, varav 12 424 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Ekerö församling: 15 024 invånare, varav 10 545 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Adelsö-Munsö församling:  1 670 invånare, varav 1 225 tillhör Svenska Kyrkan (73 procent).
Lovö församling: 980 invånare, varav 654 tillhör Svenska Kyrkan (67 procent).

Pastoratet och församlingarna

Tre men ändå ett – Adelsö-Munsö, Ekerö & Lovö

Personal

Vi arbetar här för dig

Visselblåsarkanal

Inom Ekerö pastorat är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Medlem i Svenska kyrkan

Hur blir man medlem, vad är det att vara medlem och om man inte vill vara medlem längre hur gör man då?

Verksamhetsberättelser

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster