Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dunker-Lilla Malma församling

"1. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. 2. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig, och vad jag ber vill du höra." Svensk Psalm 210