Foto: Olle Thoors

Lyckad återinvigning av Åsele kyrka

Nyhet Publicerad

Söndagen den 22 januari ringde kyrkklockorna så äntligen in till återinvigning av den stora kyrkan i Åsele.

Foto: Olle Thoors

Dörrarna stängdes 2015 på grund av hussvampsangrepp i kyrkogrunden och saneringen startade under tidiga hösten detta år. Efter ytterligare undersökningar konstaterades även svartmögel i tornet och det beslutades om ett övergripande renoveringsarbete av hela kyrkobyggnaden. Hela saneringsprojektet har skett i nära samverkan med länsstyrelsen och länsantikvarien och endast de allra bästa entreprenörerna har anlitats.

Vissa faser i arbetet som t ex uttorkning av fuktskador tog längre tid än beräknat på grund av mycket höga vattenhalter i cement. Ingenting har lämnats år slumpen och efter att uttorkningen färdigställts och joniseringsmaskinerna sugit upp de sista mögelsporerna är Åsele kyrka i ett bättre skick än den var före skadorna uppdagades. Sedan allmänheten åter fått tillträde till byggnaden har många positiva röster kommenterat och menat att deras kyrka aldrig tidigare luktat så gott.

Dessa uttryck gläder fastighetschefen för Södra Lapplands pastorat - Hans-Olof Dahlberg, som lagt ned både tid och själ för att allt till slut skulle lyckas.

Hela saneringsprojektet har skett i nära samverkan med länsstyrelsen och länsantikvarien och endast de allra bästa entreprenörerna har anlitats.

 

 

 

 

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors

Den högtidliga återinvigningen hölls av kontraktsprosten i Södra Lappland och kyrkoherden i Södra Lapplands pastorat - Kent Nordin, församlingsherden i Åsele-Fredrika församling - Mayne Åström samt vikarierande komminister i Åsele-Fredrika församling - Gunnar Lundell. Musiker var kantorn i Åsele-Fredrika församling - Petra Eriksson och organisten i Lycksele församling -  Mila Thoors. Deltog gjorde även kören Hemkört och Åsele musikskola.

Vid dörren stod glada ungdomar från årets konfirmandgrupp och välkomnade alla besökare. De hjälpte även till med kollektinsamling och deltog i ingångsprocessionen som genomfördes till orgelmusik av Gunnar Idenstam, spelad av Mila Thoors.

 

 

Foto: Olle Thoors

Till Åsele kyrka kom ca 130 personer som efter gudstjänsten fick gå en informationsrundvandring tillsammans med fastighetschef Hans-Olof Dahlberg. Därefter gästade ett 100-tal personer Åsele församlings församlingshem för kyrklunch och kaffe med dopp.

På kvällen gav Mila Thoors en speciell orgelkonsert tillägnad Åsele kyrka och dess mycket fina orgel.

Till Åsele kyrka kom ca 130 personer

Så är åter Åsele kyrka i bruk och fortfarande återstår en del smärre återställningsarbeten med bl a målningskompletteringar. Under stängningstiden har församlingsverksamheten i Åsele varit hänvisad till församlingshemmet och till Mariakapellet. Det senare har under perioden använts till mer verksamheter än endast för begravningar.

Text och foto: Olle Thoors

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors