Västerås stifts praktikant August Nilsson undervisar på en gymnasieskola i Karagwe.
Foto: Elias Kamihanda

”Dags för Tanzania att skicka missionärer till oss”

Nyhet Publicerad Ändrad

– Många människor skulle må bra av att åka iväg på en sådan här praktik. Det ger perspektiv på vad som är viktigt i livet, säger August Nilsson som just nu gör fyra månaders praktik som lärare på en skola i Västerås vänstift Karagwe i Tanzania.

August är i Tanzania inom ramen för ett Sida-finansierat praktikantprogram, som i hans fall går via Västerås stift. Hans huvudsakliga uppgift är att undervisa i IT-kunskap på Karagwe Secondary School i byn Kishojo. Han hjälper också till med skolans fotbollslag och förläser också för eleverna om internationella och globala frågor.

– Jag skrev i min ansökan att jag gärna ville få möjlighet att använda min ledarskapsförmåga. Därför placerade de mig på en gymnasieskola, berättar August.

Karagwe Secondary School är en internatskola, och den skiljer sig mycket från vad August är vad vid från det svenska skolsystemet. Dagarna är långa och börjar redan vid femtiden för eleverna, då de förväntas gå upp och ägna tiden åt egna studier innan lektionerna börjar vid tjugo över sju. 

– I början var det inte lätt med de långa dagarna, jag behövde få komma in i rutinerna. Men nu är det inga problem, säger August och berättar att han sällan har fler än tre lektioner per dag att leda och därför har förhållandevis gott om egen tid.

August ser det som sin viktigaste uppgift att ge eleverna andra perspektiv än de som skolan erbjuder.

– Som skolkulturen ser ut här är det mycket så att läraren berättar vad som är sant och skriver det på tavlan. Därför är det viktigt att jag lär eleverna att använda IT och på så sätt få fler källor till kunskap.

Även om August ifrågasätter mycket av det han möter i Tanzania, så har han börjat ifrågasätta än mer av hur vi lever i Sverige.

– Jag har reflekterat mycket kring varför det är så mycket psykisk ohälsa i Sverige. Det finns ju inte här. Folk är oftast glada och nöjda med livet – även om det har det svårt. Och tacksamma. Vi har så mycket i Sverige, och ändå mår vi så dåligt.

August tror att en förklaring är att Sverige i jämförelse med Tanzania är andligt fattigt.

– Sånt som ger mening åt livet här, till exempel religionen eller supporterkultur, beskrivs ofta som något dåligt i Sverige. 
August menar att Sverige också har mycket att lära av att människor i Tanzania lägger så mycket mer engagemang på sånt som mycket forskning visar gör människor lyckliga, till exempel att hjälpa varandra och att ta hand om sina relationer.
– Nackdelen är att människor blir lite mindre effektiva. Men vad är viktigast livet? Är det ekonomisk vinst eller att vara lycklig? Förr i tiden var det vi som skickade missionärer till Tanzania. Nu är det kanske dags för Tanzania att skicka missionärer till oss! 

Tips!
Du kan följa Augusts tid i Tanzania på hans blogg.