Foto: Ryan Rodrick Beiler /LWF

Stöd Karagwe efter jordbävningen!

Nyhet Publicerad

I september drabbades nordvästra Tanzania av en kraftig jordbävning. Många människor förlorade livet och vägar, bostadshus, skolor och kyrkor förstördes. Karagwe stift, Västerås stifts vänstift, är drabbat och behöver vårt stöd för återuppbyggnaden.

Drygt 750 församlingsbors hus är förstörda eller allvarligt skadade, mer än 60 kyrkobyggnader och vattentankar måste repareras och närmare 70 bostadshus för stiftsanställda förstördes och måste åtgärdas.

Västerås stift bidrar med 20 000 kr som en grund till återuppbyggnaden i Karagwe stift och jag uppmuntrar stiftets församlingar att stödja våra Karagwesyskon genom kollekter och andra insamlingar, till exempel i samband med kyrkkaffe, syföreningssamlingar eller öppen förskola.

 Västerås stift ombesörjer att de samlade gåvorna kommer till Karagwe om pengarna finns hos oss innan sista november. Sätt in pengar på Västerås stifts bankgiro 5490-2390 och märk inbetalningen ”Jordbävning”.

Hälsningar
Biskop Mikael Mogren