Foto: Björn Wänn

Därför konfirmerade jag mig

Nyhet Publicerad

Frida Händler berättar om varför hon konfirmerade sig, vad hon tyckte var bäst och ger tips om du är osäker.

Frida Händler konfirmerade sig våren 2015 i Maria Magdalena församling. Hon valde att konfirmera sig eftersom hon hört mycket positivt om det från sina äldre vänner och hon kände att det kunde vara en bra erfarenhet, ett tillfälle att lära sig något nytt och träffa nya människor.

Anledningen till att hon valde just Maria Magdalena och Global konfirmation med Berlinresa, var att hon tyckte det var ett bra upplägg på konfirmationsläsningen, eftersom den inte var under så lång tid och att intressanta frågor behandlades. Resan var även en anledning då hon läser tyska i skolan.

Var det något du blev förvånad över?
– Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag trodde det skulle vara mer fokus på kristendomen, men det handlade mer om att bilda sig en egen uppfattning, hitta en egen tro och bibelsyn. Vi pratade också mycket om aktuella ämnen och sådant som var väldigt givande och berörde varje persons liv.

Resan till Berlin tyckte Frida var höjdpunkten. Mycket tack vara att hon kom närmre varje person i gruppen, men även på grund av alla de historiska platser de besökte och allt de fick lära sig. Själva resan dit och hem med båt och buss gjorde att de umgicks med varandra på ett annorlunda sätt.

– Jag uppskattade särskilt temadagen vi hade om döden. Det var känslomässigt och fruktansvärt på samma gång, men det var ändå fint på så sätt att alla vågade dela med sig av sina historier till personer de inte stod så nära. Vi avslutade med att åka till ett koncentrationsläger utanför Berlin.

– Jag uppskattade särskilt temadagen vi hade om döden. Det var känslomässigt och fruktansvärt på samma gång, men det var ändå fint på så sätt att alla vågade dela med sig av sina historier till personer de inte stod så nära. Vi avslutade med att åka till ett koncentrationsläger utanför Berlin.

Under resan planerades även själva gudstjänsten som konfirmanderna ansvarade för.

– Vi höll i predikan och alla de andra delarna av gudstjänsten och satte verkligen vår prägel på gudstjänsten. Vi la ner mycket tid på att skriva texter och välja musik.

– Jag har varit på andra konfirmationsgudstjänster där det ibland har känts lite ytligt, men vår gudstjänst kändes väldigt speciell eftersom vi fick allt ansvar.

Om någon funderar på att konfirmeras men är osäker, vad skulle du ge för tips?

– Det är ett jättebra sätt att träffa nya vänner. Jag läste tillsammans med en kompis men det behöver man inte, det är väldigt välkomnande. Jag håller kontakten med väldigt många av de jag träffade under konfirmationen.

– Det kan kännas nervöst med ett nytt sammanhang, hur du ska tro, tänka och vara, men det är inget att vara orolig för. Jag kände att det var viktigt att våga vara öppen och dela med mig av mig själv, då jag fick väldigt mycket tillbaka.