Meny

Begravning

Vi vill ta ett fint farväl när någon lämnat detta livet före oss. En begravningsceremoni fyller grundläggande mänskliga behov av tröst, tack och känslan av kontinuitet med dem som gått bort före oss. När sorgen kommer, plötsligt eller väntat, är det många tankar som dyker upp. Det är till en god hjälp att försöka ta det så lugnt som möjligt och fundera över hur man vill ha det vid begravningen.

Att tänka på inför begravningen

Att en nära anhörig gått bort innebär många praktiska frågor, inte minst gällande ordnande av begravning. Som efterlevande har du möjlighet att välja om du själv vill ta ansvar för att ordna allt det praktiska, eller om du vill anlita en begravningsbyrå.

Det vanligaste är att anlita en begravningsbyrå som kan hjälpa till med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning. Begravningsbyrån kan antingen ta hand om hela begravningen eller delar av den, de hjälper dig att hitta en lämplig dag och plats för begravningsgudstjänst och vem som kan vara officiant.

Vad kan jag göra själv?

Kontakta församlingreceptionen om du vill ha information om hur du kan gå till väga och vad du får göra själv. Dag och tid för begravningen bokas på församlingsreceptionen. Det går också bra att gå direkt till en begravningsbyrå för få hjälp. Om du valt att ta hjälp av en begravningsbyrå så sköter de bokningen åt dig.

Prästen kontaktar dig

Så snart begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal. Detta sker oavsett om du själv planerar begravningen eller om en begravningsbyrå sköter det åt dig. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna och tillsammans går du och prästen igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om vilka texter som ska läsas och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över.

Musikval

Präst, musiker eller begravningsbyrån kan hjälpa dig med detaljer kring begravningens musikval med mera. 

Gravplats

Du väljer gravplats genom kyrkogårdsförvaltningen. Finns det redan en familjegrav i släkten, kanske den kan användas. I Göteborg skiljer vi på fyra olika gravtyper - grav för kista, grav för urna samt minneslund och askgravlund.

Spridning av aska

För att sprida askan till exempel över havet krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Begravning på annan ort

Om begravning önskas på annan ort inom Sverige än där den avlidne var folkbokförd regleras normalt kostnaden mellan respektive kyrkogårdsförvaltning genom så kallad begravningsclearing. Transport av kista eller urna till gravsättningsort betalas av dödsboet. Vid begravning utanför Sverige betalar dödsboet samtliga kostnader.

Mer information om vad du bör tänka på inför att du bokar begravning och vad du kan göra själv finns längre ner på sidan Råd vid begravning (öppnas som en pdf-fil)

Begravning i Carl Johans församling

Begravningsgudstjänst kan hållas i vilken av församlingens kyrkor du önskar. Bokning sker till församlingsreceptionen, telefon: 031-731 92 00 eller e-post: Carl Johans församling
För att boka kapell kontaktar du istället Kyrkogårdförvaltningen i Göteborg

Begravning i Högsbo församling

Församlingshemmen i såväl Högsbo som Kaverös kyrka kan hyras till minnesstund.
Vid begravning i någon av våra kyrkor finns möjlighet att använda vårt vackra bårtäcke.

Kontakta församlingsreceptionen på telefonnummer 031-731 66 20 eller e-post Högsbo församling.

Begravning i Masthuggs församling

Vill du ha minnesstund hos oss, hyr vi ut Annasalen i Repslagargården och Klingnersalen i Masthuggskyrkans annex.

Kontakta receptionen på telefonnummer 031-731 92 50 eller e-post.

Mer information om lokalerna finns på sidan Hyra och Låna.

Begravning i Oscar Fredriks församling

Ofta finns det möjligheter att få hyra lokal i Oscar Fredriks församlingshem för minnestunden. Hör efter på receptionen, telefon 031-731 92 50 eller e-post.

Tacksägelse i anslutning till dödsfall och begravningsgudstjänst sker i Oscar Fredriks kyrka vid huvudgudstjänsten på söndagen för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då inbjuds anhöriga att delta. Den avlidnes namn läses upp, ljus tänds och en bön läses medan kyrkklockorna ringer. I allhelgonatid hålls en minnesgudstjänst för dem som avlidit under året. De anhöriga får då en personlig inbjudan.