Oscar Fredriks kyrka

En samlingspunkt för gemenskap, andlighet, musik, samtal och livets alla skeden.

Öppettider för Oscar Fredriks kyrka

Kyrkan är öppen vardagar kl. 9–15.
Söndagar kl. 17 firar vi Oscar Fredriksmässa. Välkommen!

Kyrkans historia

Oscar Fredriks kyrka ritades i slutet av 1800-talet av kyrkoarkitekten Helgo Zettervall, som även kunde kalla sig domkyrkoarkitekt, då han ledde ombyggnader av Lunds, Linköpings och Uppsala domkyrkor. Kyrkan invigdes 1893 på påskdagen.

Oscar Fredriks kyrka som fick namn efter dåvarande kungen Oscar II, är byggd i en stil som kallas nygotisk stil och kyrkan anses vara en av stilens allra bästa representanter i Sverige. Kyrkan blev något av ett experimentbygge där Zettervall knöt till sig den dåvarande främsta expertisen i landet. Man provade här nya metoder och material - vissa dittills oprövade.

Ingen av konsterna står närmare mysticismen än arkitekturen som - geometriskt, abstrakt och stumt musikaliskt - lever i rytm och i takt...

Helgo Zettervall, kyrkans arkitekt.

Arkitektur

Foto: Anders Schedwin

Oscar Fredriks kyrka har restaurerats tre gånger tidigare: 1915, 1940 och 1978. Vid restaureringen (Axel Forssén) 1940 togs sidoläktarna bort och dekoren på valvbågar och kapitäl målades över. Vid restaureringen 1978 flyttades prediksstolen tillbaka till sin ursprungliga plats (södra sidan av koret) och äldre väggmålningar och dekorationer togs fram igen. Dokumentationsytor finns bevarade i kyrkan. Där kan man se hur kyrkans färgsättning såg ut under 1893, 1915 och 1940.

Inför 125-årsjubileet gjordes en informationsbroschyr kring Oscar Fredriks kyrka, läs broschyren här.

Kyrkorummet

Altarskåpet skapades i mitten av 1940-talet av konstnären Erik Abrahamsson. Den ursprungliga altarprydnaden står i dag i södra kapellet.

Korfönster Konstnären Albert Eldh målade kortaket och väggarna, och senare, på 1930-talet fick han också skapa nya korfönster. Både kortaket och fönstren ska påminna om det himmelska. De två fönstren till vänster visar scener ur gamla testamentet. Först ser vi Moses på Sinai och sedan Abraham under stjärnhimlen. I mitten har vi en bild av Kristus på förklaringsberget, och till höger visas två scener ur nya testamentet: Johannes på ön Patmos samt Paulus omvändelse utanför Damaskus.

Läktarorgeln i Oscar Fredriks kyrka är byggd 1969 av Olof Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg. Den ersatte då kyrkans gamla orgel som tillverkades av orgelbyggare Salomon Molander & Co 1893, samma år som kyrkan invigdes. I samband med installationen av den nya orgeln byggdes läktaren om men den ursprungliga orgelfasaden bibehölls utan några förändringar. Kororgeln från 1953 av samme orgelbyggare kan också spelas från läktarorgeln.

Ta gärna en virtuell rundtur i kyrkan!

Kontakt i Oscar Fredrik

Kontaktuppgifter till personal i Oscar Fredriks församling och våra öppettider.