Meny

Oscar Fredriks kyrka

En samlingspunkt för gemenskap, andlighet, musik, samtal och livets alla skeden.

Arkitektur

Oscar Fredriks kyrka skapades av den kände 1800-talsarkitekten Helgo Zettervall. Kyrkan invigdes 1893 på påskdagen. Kyrkan är byggd i nygotisk stil och anses vara en av stilens allra bästa representanter i Sverige.

Oscar Fredriks kyrka har restaurerats tre gånger tidigare: 1915, 1940 och 1974.

Vid restaureringen (Axel Forssén) 1940 togs sidoläktarna bort och dekoren på valvbågar och kapitäl målades över.

Vid restaureringen 1978 flyttades prediksstolen tillbaka till sin ursprungliga plats (södra sidan av koret) och äldre väggmålningar och dekorationer togs fram igen.

Dokumentationsytor finns bevarade i kyrkan. Där kan man se hur kyrkans färgsättning såg ut under 1893, 1915 och 1940.

Inför 125-årsjubileet gjordes en informationsbroschyr kring Oscar Fredriks kyrka, läs broschyren här.

Ingen av konsterna står närmare mysticismen än arkitekturen som - geometriskt, abstrakt och stumt musikaliskt - lever i rytm och i takt...

Helgo Zettervall, kyrkans arkitekt.