Högsbo kyrka

Högsbo kyrka invigdes 1966 och är ritad av arkitekterna Bror Thornberg och Thorsten Roos.

Högsbo kyrkas öppettider

Sommar 2020

Söndagar i anslutning till gustjänsten kl. 17. För övriga dagar se anslag på kyrkdörren.

Till hösten återgår vi till ordinarie öppettider: 

Högsbo kyrka är öppen måndag-onsdag kl. 9-15, torsdag 10-15, fredag kl. 9-12 och söndag kl. 10-13. Du är välkommen in och sitta ner en stund, tända ett ljus eller gå runt och titta i kyrkan.

Vår Gud är oss en väldig borg

Högsbo kyrka ligger ett stenkast från Axel Dahlströms torg. Kyrkan invigdes 1966 och är ritad av arkitekterna Bror Thornberg och Thorsten Roos under mottot: Vår Gud är oss en väldig borg.

Det första spadtaget togs i mars 1964 av kyrkoherde Ewert Nordlund, och efter två och ett halvt års byggnadsarbete kunde kyrkan invigas den 11 september år 1966 av biskop Bo Giertz. Kyrkan är byggd i betong och har en fasad av frilagd gnejs från Askim.

Högsbo kyrka utifrån. HBTQ-flaggan är hissad.
Foto: Anders Thundal

Kyrkorummet

Interiören är sluten, ett rum för stillhet och koncentration. Längs innerväggen löper en fris av handgjord smaltmosaik med motiv ur Jesu liv, från bebådelsen till himmelsfärden. Korväggen har en bild av den förhärligade Kristus i hugget färgat glas, mot bakgrund av ett kors belyst bakifrån. Mosaikfrisen, Kristusbilden och fem färgfönster är alla utförda av konstnären Knut Irwe, då lärare vid Konstindustriskolan i Göteborg. Irwes kanske mest kända offentliga verk är annars dekoreringen av den gamla bergbanan på Liseberg.

Ta gärna en virtuell rundtur i Högsbo kyrka