Foto: Malin LIngnert

Kaverös kyrka

Kaverös kyrka invigdes 1969 och ritades av Torsten Hansson, Per Persson och Sven Jönsson.

Kyrkans historia

Kaverös kyrka invigdes i början av oktober 1969 efter att pengar till bygget samlats in av Småkyrkostiftelsen. Även Göteborgs Kyrkofullmäktige sköt till pengar för att bekosta bygget. Kyrkan byggdes av elever från Centrala Yrkesskolan och kostade cirka 850 000 kronor. Byggnaden består av en enskeppig salskyrka i trä med pulpettak. Nordväst om kyrkobyggnaden står en fristående trebent klockstapel med två klockor. Den karaktäristiska formen får ofta stå som symbol för Kaverös kyrka. Krucifixet ovanför altaret är ett keramikarbete utfört av konstnären Agneta Larsson.

Ta gärna en virtuell rundtur i Kaverös kyrka