Visby domkyrka i motljus.
Foto: Lena Sjöström /Ikon

Svenska kyrkan i Almedalen

Svenska kyrkan erbjuder samtal, seminarier och gudstjänster under Almedalsveckan 2023. Välkommen att vara med – tillsammans bygger vi ett samhälle där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor.

Ärkebiskop Martin Modéus lutar sig mot en tegelvägg.

Ärkebiskopen i Almedalen

Ärkebiskop Martin Modéus är i Almedalen för att medverka i samtal om några av samhällets största utmaningar just nu – klimatet, beredskap i kristider och civilsamhällets motståndskraft mot våld. Välkommen att delta!

Biskop Erik Eckerdal i Almedalen

Biskop Erik Eckerdal i Visby stift deltar i Almedalen i samtal om både kyrkans röst för fred och vikten av samverkan för psykisk hälsa.

Visby Sankta Maria domkyrkas takvalv i svartvitt medan fönstren i koret är i färg.

Nikodemussamtal

Onsdag-lördag under Almedalsveckan bjuder vi in till ett personligt samtal med alla riksdagspartier. Dessa äger rum i Visby S:ta Maria domkyrka. Varje samtal avslutas med en enkel kvällsmässa.

Gudstjänster

Genom ord, ton, samtal och bön utforskar vi hur Guds existens påverkar oss människor till att skapa ett gott samhälle. Välkommen till Svenska kyrkans gudstjänster under Almedalsveckan 2023.

Ett publikhav i Almedalsparken i Visby.

Programmet för Tillit och demokrati i Almedalen

Svenska kyrkans program för Tillit och demokrati är på plats i Almedalen. Välkommen att delta i samtal och workshops under temat Oenighetens gemenskap.

Almedalsparken med dammen längst fram.

Act Svenska kyrkan i Almedalen

Act Svenska kyrkan bjuder in till samtal om såväl dagens bistånd som framtidens internationella samarbete.