Exteriör av Visby Sankta Maria domkyrka
Foto: Mattias Wahlgren

Svenska kyrkan i Almedalen

Svenska kyrkan erbjuder samtal, seminarier och gudstjänster under Almedalsveckan 2024. Välkommen att vara med – tillsammans bygger vi ett samhälle där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor.

Sex personer står runt två bord på en scen.

Ärkebiskopen i Almedalen

Ärkebiskop Martin Modéus är i Almedalen för att medverka i samtal och seminarier om några av våra största utmaningar – fred, klimat och om hopp och existentiell hållbarhet. Välkommen att delta!

Porträtt av biskop Erik Eckerdal, med mikrofon på huvudet

Biskop Erik Eckerdal i Almedalen

Biskop Erik Eckerdal i Visby stift deltar i Almedalen med samtal om meningsfullhet, sinnesfrid och ledarskap i orostider.

Gudstjänster

Genom ord, ton, samtal och bön utforskar vi hur Guds existens påverkar oss människor till att skapa ett gott samhälle. Välkommen till Svenska kyrkans gudstjänster under Almedalsveckan 2024.

Fredsseminarium 27 juni kl 15.00

Frågan om rättvis fred finns med i många av Svenska kyrkans engagemang i Almedalen, bland annat i seminariet ”Att verka för hållbar fred i en värld som rustar för krig”.

Politikertält och människor bortom en damm.

Act Svenska kyrkan i Almedalen

Act Svenska kyrkan bjuder in till samtal om såväl dagens bistånd som framtidens internationella samarbete.

Visby Sankta Maria domkyrkas takvalv i svartvitt medan fönstren i koret är i färg.

Nikodemussamtal

Tisdag till fredag under Almedalsveckan bjuder vi in till ett personligt samtal med alla riksdagspartier. Dessa äger rum i Visby Sankta Maria domkyrka. Varje samtal avslutas med en enkel kvällsmässa.

Tillit och Demokrati i Almedalen

I år medverkar programmet Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati med två seminarier under Almedalsveckan i Visby. Medverkar göra bland annat Christer Mattsson, Segerstedt institutet, Daniel Poohl, stiftelsen Expo och ärkebiskop Martin Modeus. Vi ses i S:ta Maria domkyrka!