Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Almedalsveckan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster och konserter

Genom ord, ton, samtal och bön utforskar vi hur Guds existens påverkar oss människor till att skapa ett gott samhälle. Välkommen till Svenska kyrkan i Almedalen 2019.

Söndag 30 juni 2019

Inledningsceremoni – Hur kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Donners Plats
10.00–10.30

Hur bidrar vi alla till dialog och utbyte som utvecklar vårt samhälle? Hur skapar vi en demokratisk mötesplats för alla, i en anda av öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt? Hur genomför vi Almedalsveckan i den andan?

Biskopen i Visby stift lyser i kyrkornas inledningsceremoni till Almedalsveckan marknadsfrid över veckan och uppmuntrar till att politikertal, seminarier, samtal och debatter präglas av respekt och alla människors lika rättigheter och värde. Därefter ekumenisk procession till Visby domkyrka för inledningsgudstjänst.

Medverkande

 • Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Thomas Petersson, biskop i Visby stift, Svenska kyrkan
 • Kören Gudskelov från Gotland

Arrangör: Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan

Läs om seminariet ”Hur kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling?” på Almedalsveckans webbplats

Inledningsgudstjänst – vad innebär trossamfundens röst i samhället?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
11.00–12.15

På vilket sätt är trossamfunden en samhällskraft? Hur är trossamfunden ett bidrag till demokratin? Hur kan trossamfunden bidra till ett gott hållbart samhälle? Hur bibehåller vi ett hopp?

I en ekumenisk inledningsgudstjänst till Almedalsveckan i Visby domkyrka lyfts dessa frågor till reflektion.

Medverkande

 • Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Mats Hermansson, domprost i Visby, Svenska kyrkan
 • Kören Gudskelov från Gotland

Arrangör: Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan

Måndag 1 juli 2019

Dagens eftertanke: hur bibehåller vi hopp och existensiell hållbarhet?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?

I dagens lunchbön i domkyrkan delas eftertankar från gårdagen, om det som pågår just nu och tankar för dagar som kommer. Efteråt fortsätter reflektioner och samtal för den som vill, enskilt eller i grupp tillsammans med en samtalsledare i kyrkans café.

Medverkande

 • Mats Hermansson, domprost i Visby

Läs mer om seminariet ”Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?”

Tisdag 2 juli 2019

DAGENS EFTERTANKE: HUR BIBEHÅLLER VI HOPP OCH EXISTENSIELL HÅLLBARHET?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?

I dagens lunchbön i domkyrkan delas eftertankar från gårdagen, om det som pågår just nu och tankar för dagar som kommer. Efteråt fortsätter reflektioner och samtal för den som vill, enskilt eller i grupp tillsammans med en samtalsledare i kyrkans café.

Medverkande

 • Gunilla Hallonsten, avdelningschef, avdelningen för kyrkoliv, kyrkokansliet

Läs mer om seminariet ”Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?”

Onsdag 3 juli 2019

DAGENS EFTERTANKE: HUR BIBEHÅLLER VI HOPP OCH EXISTENSIELL HÅLLBARHET?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?

I dagens lunchbön i domkyrkan delas eftertankar från gårdagen, om det som pågår just nu och tankar för dagar som kommer. Efteråt fortsätter reflektioner och samtal för den som vill, enskilt eller i grupp tillsammans med en samtalsledare i kyrkans café.

Medverkande

 • Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Läs mer om seminariet ”Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?”

 

Bandbild på Deportees.
Deportees från Umeå. Bild: Elin Berge

Seminarium och konsert: När vi låter musiken vara med, når vi längre då?

St:a Maria domkyrka, Västra kyrkogatan 2
23.45-23.55 (med efterföljande konsert till ca. 01.00)
Fri entré

Deportees gör en unik spelning i Visby domkyrka under Almedalsveckan. Umeåbandets innerliga och trösterika musik kan höras i en stämningsfull midnattskonsert under valven.

Tidigare samma dag har reflekterande klimatvandring och samtal om skapelsens hållbarhet ur ett existentiellt perspektiv ägt rum. Tankar från dessa summeras i en kort inledning; När vi låter musiken vara medvandrare i livet, når vi då längre?

Medverkande

 • Charlotte Wells, Svenska kyrkan
 • Deportees, Umeå

Läs mer om evenemanget på Almedalens webbplats.

Torsdag 4 juli 2019

DAGENS EFTERTANKE: HUR BIBEHÅLLER VI HOPP OCH EXISTENSIELL HÅLLBARHET?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?

I dagens lunchbön i domkyrkan delas eftertankar från gårdagen, om det som pågår just nu och tankar för dagar som kommer. Efteråt fortsätter reflektioner och samtal för den som vill, enskilt eller i grupp tillsammans med en samtalsledare i kyrkans café.

Medverkande

 • Thomas Pettersson, biskop i Visby stift

Läs mer om seminariet ”Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?”

Fredag 5 juli 2019

DAGENS EFTERTANKE: HUR BIBEHÅLLER VI HOPP OCH EXISTENSIELL HÅLLBARHET?

S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2
12.05–12.30

Hur värnar och utvecklar vi ett gott samhälle? Hur stärker vi demokratin? Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?

I dagens lunchbön i domkyrkan delas eftertankar från gårdagen, om det som pågår just nu och tankar för dagar som kommer. Efteråt fortsätter reflektioner och samtal för den som vill, enskilt eller i grupp tillsammans med en samtalsledare i kyrkans café.

Medverkande

 • Thomas Pettersson, biskop i Visby stift

Läs mer om seminariet ”Hur bibehåller vi hopp och existentiell hållbarhet?”