Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka.
Foto: Josefin Casteryd (Ikon

Långsiktigt utvecklingsarbete

Det tar tid att förändra ett samhälles grundläggande strukturer. Därför arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och uthålligt för mer rättvisa och jämställda samhällen. Vi kämpar för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva.

En rättvisare och säkrare värld

I vårt arbete har vi identifierat kvinnors och flickors utsatta situation i stora delar av världen som en av de mest kritiska frågorna för att uppnå en mer rättvis värld. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att flickor och kvinnor, som diskrimineras på flera håll i världen, ska få utrymme att växa.  För att det ska bli verklighet behöver vi arbeta långsiktigt med att förändra orättvisa normer och attityder och skapa förutsättningar för mänsklig säkerhet, fred och försörjning.

Religiösa aktörer spelar viktig roll

Genom att stärka människors egen makt går det att driva förändring mot orättvisa strukturer och på sikt stärka hela samhällen.

Kyrkor och andra religiösa aktörers inflytande i världen är stort. Inte minst över familjenormer och normer som påverkar kvinnors, mäns, flickors och pojkars rättigheter och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Act Svenska kyrkan arbetar med andra religiösa aktörer för att familjerätten ska bli jämställd i fler länder. Som kyrka anser vi, Act Svenska kyrkan, att vi har ett särskilt ansvar och möjlighet att arbeta för alla människors lika rättigheter och motverka orättvisa normer. Oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga samhället.

Kyrkor och religiösa aktörer runtom i världen är viktiga aktörer för långsiktigt utvecklingsarbete, katastrofhjälp och påverkansarbete. På landsbygden och i krig är kyrkan ibland den enda institution i samhället som människor litar på. Det innebär ett stort ansvar.

Lokala partner

Hållbar och varaktig förändring uppnås bäst genom att bygga långsiktiga relationer till lokala aktörer och kyrkor som kan den lokala kontexten. De finns på plats och är därför de som har bäst kunskap om vad som behöver göras för att uppnå hållbar förändring. Tillsammans med våra partner, som ofta har tillträde till områden dit internationella aktörer inte lyckas nå, kan vi uppnå positiva resultat och konkret förändring för många fler människor.

För att uppnå hållbar förändring arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt för fred och försoning, jämställdhet, trygghet och försörjning samt verkar för religionsdialog.