En vit kista med ett stort blomsterarrangemang står i kyrkan. En person i förgrunden kollar på kistan.
Foto: Mikaela Fläderblom

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår situation. I begravningsgudstjänsten stannar vi upp inför ett levt liv. Minnen, sorg och saknad, men också som ett avstamp inför det nya livet.

Ett liv tar slut, ett nytt tar vid

I begravningsgudstjänsten stannar vi upp inför ett levt liv. Vi minns det som varit, ofta sörjer och saknar vi någon som varit en viktig del av våra liv, ibland sörjer vi det som inte blev och vi hade önskat var annorlunda. En begravningsgudstjänst är också ett avstamp inför det nya livet som väntar. Vi överlämnar en människa i Guds händer och låter henne ”vila i frid”. 

En begravningsgudstjänst kan se väldigt olika ut, beroende på omständigheter, ålder och egen relation till hen som dött. I kyrkan finns en ordning och vissa moment som ramar in begravningen. Men det finns också stort utrymme för personliga önskemål, till exempel vad gäller musik, texter eller vilka känslor som skall prägla gudstjänsten.

Bårtäcke

Ett alternativ till kistdekoration kan vara ett bårtäcke. Bårtäcket kan lånas till den kyrka inom pastoratet där begravningen hålls.

En annan möjlighet är att låta svenska flaggan eller annan nationsflagga utgöra bårtäcke.

Boka begravning

När någon har dött brukar anhöriga ta kontakt med en begravningsbyrå, för att påbörja planering av begravningsgudstjänsten. Det går också att sköta en del själv, det handlar om vad du själv orkar och vill. I samtalet med begravningsbyrån försöker ni hitta en tid och en plats för begravningen och byrån tar då kontakt med aktuell församling. I anslutning till det får ni också, i de flesta fall, veta vilken präst som håller i begravningen. Prästen kontaktar anhöriga i god tid före begravningen, så att ni kan berätta om den döde/döda och planera själva gudstjänsten tillsammans. Det går också bra att kontakta prästen själv. Tjänstgörande musiker kan också hjälpa till vad gäller val av musik.

Kontakta oss för mer information och bokning.

Urnnedsättning

När kremering har ägt rum ska urnan gravsättas. Du kan välja mellan att gravsätta urnan i en vanlig grav på kyrkogård, i minneslund, i askgravlund eller att askan sprids i naturen eller över vatten. Om du vill sprida askan på annan plats än på en begravningsplats, måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om urnnedsättning sker i grav eller askgravlund får anhöriga närvara. När det sker kan präst följa med som stöd och leda stunden. Kontakta i så fall begravningspräst eller annan församlingspräst.

Högsbo församling

I församlingen finns två kyrkor: Högsbo kyrka och Kaverös kyrka. I anslutning till kyrkorna finns också samlingslokaler att hyra.

Masthuggs församling

Masthuggskyrkan rymmer både kyrkorum och samlingslokal att hyra i anslutning till begravningen.

Oscar Fredriks församling

I församlingshemmet bredvid Oscar Fredriks kyrka finns lokaler för uthyrning.

En lummig kyrkogård med gravar i förgrunden och ett kapell i bakgrunden.

Kyrkogårdar, kapell och minneslund

Västra kyrkogården, Mariebergs kyrkogård och Djurgårdskyrkogården ligger i Carl Johans pastorat, och sköts av Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Kyrkan vid sorg

I sex filmer berättar några av våra anställda om hur de, i sin yrkesroll, arbetar med sorg, tröst och stöd.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

Två barn står bredvid varandra, bara benen syns. Den ena har regnbågsfärgade strumpbyxor.

Carl Johans församling

Carl Johans församling vill vara ett öppet sammanhang för människor i olika livssituationer och med olika erfarenheter. Här får du ta plats.

Masthuggs församling

Guds kärlek i ord och handling. En plats för tro, sökande och socialt engagemang.

Del av Oscar Fredrik kyrkas fasad.

Oscar Fredriks församling

Välkommen till en gemenskap med tillhörighet, kunskaper, musik och andlighet.

Ruotsinsuomalainen seurakuntatoiminta / Sverigefinska församlingsverksamheten

Ruotsin kirkko toimii myös suomeksi. Svenska kyrkan arbetar även på finska.

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Sjömanskyrkan i Stigbergstorget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.