Foto: Mikaela Fläderblom

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår situation. I begravningsgudstjänsten stannar vi upp inför ett levt liv. Minnen, sorg och saknad, men också som ett avstamp inför det nya livet.

Begravningar i coronatider

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten.

Vi hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer om begravningar i coronatider på hemsidan för Svenska kyrkan nationellt.

I våra kyrkor följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för hur många som får samlas. Kontakta receptionen om du vill veta mer eller ställa frågor.

Ett liv tar slut, ett nytt tar vid

I begravningsgudstjänsten stannar vi upp inför ett levt liv. Vi minns det som varit, ofta sörjer och saknar vi någon som varit en viktig del av våra liv, ibland sörjer vi det som inte blev och vi hade önskat var annorlunda. En begravningsgudstjänst är också ett avstamp inför det nya livet som väntar. Vi överlämnar en människa i Guds händer och låter henne ”vila i frid”.

En begravningsgudstjänst kan se väldigt olika ut, beroende på omständigheter, ålder och egen relation till hen som dött. I kyrkan finns en ordning och vissa moment som ramar in begravningen. Men det finns också stort utrymme för personliga önskemål, t ex vad gäller musik, texter eller vilka känslor  som skall prägla gudstjänsten.

Boka begravning

När någon har dött brukar anhöriga ta kontakt med en begravningsbyrå, för att påbörja planering av begravningsgudstjänsten. Det går också att sköta en del själv, det handlar om vad du själv orkar och vill. I samtalet med begravningsbyrån försöker ni hitta en tid och en plats för begravningen och byrån tar då kontakt med aktuell församling. I anslutning till det får ni också, i de flesta fall, veta vilken präst som håller i begravningen. Prästen kontaktar anhöriga i god tid före begravningen, så att ni kan berätta om den döde/döda och planera själva gudstjänsten tillsammans. Det går också bra att kontakta prästen själv. Tjänstgörande musiker kan också hjälpa till vad gäller val av musik.

För mer information och bokning kontakta receptionen i Carl Johans pastorat.

Högsbo församling

I församlingen finns två kyrkor: Högsbo kyrka och Kaverös kyrka. I anslutning till kyrkorna finns också samlingslokaler att hyra.

Masthuggs församling

Masthuggskyrkan rymmer både kyrkorum och samlingslokal att hyra i anslutning till begravningen. Även Repslagargården, ett stenkast från kyrkan, har samlingslokal för uthyrning.

Oscar Fredriks församling

I församlingshemmet strax bredvid Oscar Fredriks kyrka, finns lokaler för uthyrning.