Ny kyrkoherde välkomnas i Tystbergabygdens församling

Nyhet Publicerad

På söndag, den 25 september, välkomnas Lars Jonsson som ny kyrkoherde i Tystbergabygdens församling.

Biskop Johan Dalman celebrerar och Lars Jonsson predikar. I högmässan medverkar även kontraktsprost Ylva Evensen och kyrkokören tillsammans med kyrkvärdar, personal och förtroendevalda.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Bälinge församlingshem.

När: Söndagen den 25 september kl. 16.00
Plats: Bälinge kyrka

Lars Jonsson, 64, prästvigdes 1983 för Uppsala stift och verkade sedan i Västerbotten. Lars Jonsson har varit kyrkoherde i Stockholms stift i nästan 20 år, och komminister i Trosa och Södertälje i Strängnäs stift.

- Tystbergabygden har goda framtidsutsikter. Samhället växer, barnfamiljer flyttar in och trivs och församlingen har ett stort förtroende bland människor.  Nu när pandemin är på tillbakagång ser vi fram emot att få mötas igen. Vi får fira gudstjänster, samlas till körövningar, barngrupper, konfirmandträffar, äldreverksamhet och föreläsningar. Det är en tacksamhet att vi kan fira de kyrkliga högtiderna i församling och familj, säger Lars Jonsson.

Familjen består av hustrun Anita, fem barn och tio barnbarn. Det aktiva idrottandet avtagit efterhand som scenframträdandena tilltagit, Lars Jonsson har bland annat lett allsång och deltagit i Trosarevyn.