Foto: Johannes Söderberg/SVT

Kyrkoherden i Frustuna församling välkomnas

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag, den 11 september, välkomnas Anders Ekhem, kyrkoherde i Frustuna församling.

Biskop Johan celebrerar och kyrkoherde Anders Ekhem predikar. Det blir sång av församlingens barn och unga, Frustuna-kören och Folk-kören. Medverkar gör även kontraktsprost Christofer Lundgren och komminister Johanna Scherp.

Tid: Söndagen den 11 september, kl. 11:00.
Plats: Frustuna kyrka.
Efter gudstjänsten inbjuder kyrkorådet till fest i kyrkan samt trädgårdsmingel och samvaro med stålunch och fika.
 
Anders Ekhem, 61 år, vigdes till präst för Strängnäs stift 1989 där han under tio års tid tjänstgjorde som präst i Eskilstuna och sedan som biskopens adjunkt. Han kom till Frustuna 2021 som tillförordnad kyrkoherde för att stötta församlingen och började sin tjänst som ordinarie kyrkoherde i april i år.
 
- Det är roligt att återvända till Strängnäs stift och denna gång Gnesta. Frustuna kyrka ligger vackert ute på udden väl synlig över sjön från tätorten. Frustuna kyrka är centrum för församlingens liv och arbete men också ett hjärta - för hela Gnesta - vars pulsslag mött människor i vardag och helg, liv och död närmare tusen år. Jag hoppas att kunna bidra till ett fortsatt gott, fördjupat och autentiskt församlingsliv där kyrka och samhälle möts i angelägna samtal och gemensamt ansvar för ett gott och levande liv i och med Gnesta, säger Anders Ekhem.
 
Anders Ekhem har även undervisat blivande präster i Uppsala och bland annat varit kyrkoherde i Farsta och i Malmö pastorat, som är Sveriges största.
 
För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se