Fokus konfirmand – gymnasiekonfa

Välkommen till en digital träff där vi får chans att lyssna på Karin Eckerdal, diakon i Nyköpings församling, som berättar om deras sätt att arbeta med gymnasiekonfirmander, dessutom får du chans att nätverka samt dela erfarenheter.