Tänk hållbart!

En kurs i fyra delar om vår miljö i inre och yttre mening. OBS! Kursen är tyvärr inställd.

OBS! Kursen är tyvärr inställd. Vi träffas kl. 18.30 i Edsbergskyrkan i rummet Paradiset vid fyra tillfällen:

19/3 Ekologi och ekonomi i samklang
2/4 Medmänskliga möten
14/5 Var dag med Gud
28/5 Konkreta val för hållbar livsstil

Anmäl dig till Lena Seveborg senast den 16/3. Tel. 08- 50551468 mån-tors, lena.seveborg@svenskakyrkan.se