Svar på fråga 6

Svar:
- De gick ut och berättade för folk vad de hade sett och att Jesus var uppstånden. Jesus kommer även tillbaka och visar sig för sina lärjungar och andra människor innan han far upp till himlen igen efter 40 dagar.